Struktura

Zarząd

Krzysztof Albercki Prezes

Marcin Wożniak Wiceprezes Zarządu

Marcin Szwindowski , Paweł Komorowicz  Członek zarządu

Komisja rewizyjna

Jacek Bogucki Przewodniczący

Zastępca