Struktura

Zarząd

Krzysztof Albercki Prezes

Jacek Lebek Wiceprezes Zarządu

Marek Bauza Członek zarządu

Komisja rewizyjna

Monika LebekPrzewodnicząca

Arkadiusz Świetlik Zastępca